Rode K52 Silver Extra Klister

119,-
På lager
Varenummer
0000058
119,-
  • Klister egnet for vekslende føre
  • Temperaturområde 0°C til +4°C
  • Veldig bra på glaserte spor

Rode K52 Silver Exstra klister egner seg for vekslende føre rundt 0 grader. Veldig bra på "glasserte" spor. Kan også gjerne dekkes med festevoks. Temperaturområde 0°C til +4°C.

FARE!

Kan utløse en allergisk hudreaksjon

Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann

  • Varenummer: 0000058
  • Merker: Rode