Swix Citrus Basecleaner 500ML

149,-
På lager
Varenummer
0000031
149,-
 • Inneholder ekstrakt fra sitrusfrukter
 • For voks- og klisterfjerning
 • Boksen har lang holdbarhet

Denne skirensen inneholder ekstrakt fra sitrusfrukter som er et effektivt løsemiddel. For rengjøring av såler samt voks- og klisterfjerning. Fjern så mye smøring som mulig med en skrape før skiene renses og tørkes av med Fiberlene papir.

FARE!

 • Brannfarlig væske og damp
 • Irriterer huden
 • Kan utløse en allergisk hudreaksjon
 • Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene
 • Meget giftig for liv i vann
 • Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann
 • Varenummer: 0000031
 • Merker: Swix